Közép -erdélyi régiós nőszövetségi konferencia

2O17. április 22. Marosludas
Szerda délelőtti bibliaóráink egyfajta megkoronázásaként tartjuk számon a hétvégén megrendezésre került találkozót, melyen a számadás szerint négyszázan voltunk jelen Marosludason, a reformáció emlékévében tartott rendezvényen. Igét hirdetett Berekméri Melinda cserealji lelkipásztor, zenés műsort a ludasi és a  mezőbodoni kórus , valamint gyermekek mutattak be, Ősz Sándor Előd előadást a reformtorokról és azok családi életéről tartott.
Az ilyen nagy méretű rendezvények kinek-kinek mást jelentenek, más élményekkel gazdagítják azt, aki ilyen sokadmagával vesz részt rajta. Ha azonban valamennyien magunkkal hoztuk a gondolatot, hogy bármely életkorban érdemes a változás fölött elgondolkodni és úgy akarni változni, hogy a rosszat elvessük, ami pedig isten dicsőségére való, azt megtartsuk életünkben, akkor már érdemes volt ott lenni. De ha figyelmünket a fegyelmezett gyermektársaság ragadta meg, akik felnőttekhez illő komolysággal énekeltek, zenéltek, akkor  jó példát állíthatunk magunk elé és célként tűzhetjük ki, hogy munkánkból mindig a lehető legjobbat hozzuk ki. Továbbá ha valakinek az előadás lendülete tetszett, derűt és optimizmust hozhatott magával, nem utolsósorban azt a képet amit reformátoraink családjáról megismertünk ( gyakori gyermek és feleség halandóság, lelkész támogatása és sokrétű tevékenységek átvállalása feleség által, műveltség, emberközelibb szemlélet, kiteljesedett életek stb), talán más szemmel tekint a -mai- lelkipásztorok életére is.

Különös ajándéka az Úrnak, hogy Gernyeszegről 13-an ott lehettünk ezen a szép rendezvényen képviselve a Görgényi Református Egyházmegyét, találkozva a Küküllői, Marosi és Maros-mezőségi Egyházmegyék képviselőivel.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések